250 EUR обезщетение за пътниците между София и Берлин на Ryanair на 19 Юли 2018

Полетите на Ryanair между София и Берлин (FR1148 и FR1149) са изпълнени със закъснение над 3 часа на 19 Юли 2018. С оглед разстоянието на дестинацията, всички засегнати пътници могат да изискват обезщетение по Регламент 261/2004 в размер на 250 евро, което може да им бъде отказано единствено, ако превозвачът докаже наличие на извънредни обстоятелства…