250 EUR за пътниците на анулираните полети между Варшава и София на LOT

Полетите на LOT Polish Airlines между Варшава и София на 7 септември са отменени. Всички засегнати пътници на полети с номера LO633 и LO634 имат право на обезщетение в размер на 250 евро, освен ако са надлежно уведомени най-малко 14 дни преди отмяната или превозвачът докаже извънредни обстоятелства, които са причинили отмяната. Ако е предложено…