16 април: голямо закъснение на полетите между София и Барселона на Wizz Air

Голямо закъснение на полетите на Wizz Air между София и Барселона с номера W64405 и W64406 на 16 април. С оглед разстоянието на дестинацията, всички засегнати пътници могат да изискват обезщетение по Регламент 261/2004 в размер на 400 евро, което може да им бъде отказано единствено, ако превозвачът докаже наличие на извънредни обстоятелства. Също така…